کمتر از پنج درصد بیماران به خارج از سمنان ارجاع می شوندکمتر از پنج درصد بیماران به خارج از سمنان ارجاع می شوند

نوید دانایی روز یکشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت 82 درصد از بیماران در داخل استان درمان و 18 درصد به خارج از استان برای ادامه درمان اعزام می شدند.
دانایی خاطرنشان کرد: کاهش تعداد بیماران اعزامی به خارج از استان برای ادامه درمان، نشان از موفقیت و ارتقای جایگاه حوزه درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر این پنج درصد بیماران اعزامی به خارج از استان سمنان شامل بیماران دچار سوختگی شدید هستند که به خاطر نبود بخش تخصصی سوختگی به خارج از استان ارجاع می شوند.
وی افزود: تکمیل طرح مرکز سوانح سوختگی در استان سمنان، درصد بیماران اعزامی به خارج از استان را کاهش چشمگیر خواهد داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان یادآور شد: طرح مرکز سوانح سوختگی و مرکز غربالگری سرطان در زمینی با زیر بنای 12 هزار متر مربع در سال 1390 کلنگ زنی شد و در زمان حاضر 52 درصد پیشرفت دارد.
دانایی اضافه کرد: برای اجرای کامل طرح تحول نظام سلامت در استان سمنان تکمیل تمامی طرح های حوزه سلامت ضروری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان تصریح کرد: خیران این دانشگاه را در تکمیل طرح های عمرانی ناتمام کمک کنند تا گستره خدمات درمانی به شهروندان استان سمنان کامل شود.
به گزارش ایرنا، دانشگاه علومپزشکی استان سمنان حدود 2 هزار و 600 دانشجو در هشت دانشکده دارد که 2 رشته در مقطع کاردانی ، 18 رشته در مقطع کارشناسی دارد.
7342/6103

تاریخ خبر : 1397/07/30 - 8:49
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved