برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختیبرگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی

به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان همراه با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.
محورهای این سمپوزیوم شامل کاربرد نانوفناوری در فناوری های سلول های بنیادی، کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و نیز نانوفناوری در عرصه فناوری های همگرا ( میکروفلوئیدیک، فناوری On Chip، فناوری ویرایش ژنی CRISPR )، فناوری ارگانوئید است.
در حاشیه این سمپوزیوم، کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و عرصه فناوری همگرا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در روز 29 بهمن ماه برگزار می شود.
علمی**1023**1834
تنظیم:ابوالقاسم تیموری** انتشار: ناهید شفیعی

تاریخ خبر : 1396/11/21 - 4:9
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved