برنامه‌ریزی در واحدهای جهاد دانشگاهی با توجه به پتانسیل و توانمندی‌های موجود انجام شودبرنامه‌ریزی در واحدهای جهاد دانشگاهی با توجه به پتانسیل و توانمندی‌های موجود انجام شود

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: برنامه‌ریزی در واحدهای جهاد دانشگاهی باید با توجه به پتانسیل و توانمندی‌های آنها انجام شود و امکانات و فضاهای آموزشی موجود در درجه دوم قرار دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر سید سعید هاشمی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اظهار کرد: سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در حوزه آموزش دارای پتانسیل بالایی است که در برنامه‌ریزی‌ها باید این موضوع را مدنظر قرار داد.

وی افزود: در سازمان‌هایی مثل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف که سازمانی پژوهشی صنعتی است، با توجه به نیاز کشور در حوزه آموزش منابع انسانی صنایع مختلف کشور، پیشنهاد می‌شود بخشی از پتانسیل معاونتهای پژوهشی به آموزش اختصاص یابد.

مهندس حاجیلو، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی این سازمان طی چند سال گذشته، توجه و نیاز صنایع مختلف کشور به مهارت افزایی نیروی انسانی را از دلایل توسعه فعالیتهای آموزشی سازمان جهاد شریف عنوان کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی شریف، مهندس جناب، مدیر مرکز آموزش‌های مهارتی پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای یک ساله این مرکز، به تمرکز فعالیت‌های این مرکز بر توسعه دوره‌های مهارت‌محور در حوزه‌های مختلف شغلی اشاره کرد.


تاریخ خبر : 1396/11/04 - 0:43
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved