آمار «دانشجوفرستی» کاهش یافت/ تنزل به رتبه ۲۰آمار «دانشجوفرستی» کاهش یافت/ تنزل به رتبه ۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالنامه مهاجرتی ایران امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران رونمایی شد.

این سالنامه توسط پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف و رصدخانه مهاجرت ایران با حمایت معاونت علمی نگاشته شده است. در این سالنامه آخرین آمار و اطلاعات موجود در حوزه های مهاجرتی، روند جابجایی بین المللی، جمعیت ایرانیان مقیم خارج و غیره آمده است.

بهرام صلواتی مدیر رصد خانه مهاجرت ایرانیان در این مراسم عنوان کرد: این سالنامه شامل داده های مهاجرتی در حوزه جابجایی های دانشجویی، مهاجرت های اقتصادی، اجباری، پناه جویی و غیره می شود.

وی با بیان اینکه این سالنامه با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی گردآوری شده است، تصریح کرد: تاکنون در کشور چنین مرجعی نداشته ایم که به صورت نظام مند آمار مهاجرتی را اعلام کند.

صلواتی با بیان اینکه ما باید برای مهاجران فرصت سازی کنیم، گفت: این فرصت می تواند در قالب انتقال دانش باشد.

وی با اشاره به برخی از آمار ذکر شده در سالنامه مهاجرتی ایران، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، در دنیا ۲۷۲ میلیون مهاجر وجود دارد و ۳.۵درصد از جمعیت جهان مهاجر هستند؛ ما قریب به ۱.۹ میلیون مهاجر ایرانی در دنیا داریم که ۲.۳ دهم از جمعیت ایران را تشکیل می دهد. سهم ایران از کل جمعیت جهان در زمینه مهاجرت ۱.۰۷ درصد است اما سهم ایران از جمعیت مهاجران جهان ۰.۷ درصد است که هنوز شکاف قابل توجهی بین سهم ما از جمعیت جهان و مهاجران جهان وجود دارد.

مدیر رصد خانه مهاجرت ایرانیان با بیان اینکه در خصوص دانشجوفرستی اعداد و شاخص های مختلفی وجود دارد، اظهار داشت: ما رتبه ۱۲ را در جایگاه دانشجو فرستی در سال ۲۰۱۲ داشتیم که این به رتبه ۲۰ در سال ۲۰۱۸ تنزل پیدا کرده است.

صلواتی تأکید کرد: دولت ترامپ به طور ویژه محدودیت های زیادی را برای مهاجرت ایجاد کرده که این می تواند سهم ویزا را کاهش دهد. اکنون امریکا در حال محدود کردن دانشجویان چینی و ایرانی است که این می تواند در سهم دانشجو فرستی ما تأثیر نزولی داشته باشد.

وی با اشاره به آمار بازگشت نخبگان به کشور تا بهار ۹۹ گفت: براساس پلتفرم بنیاد ملی نخبگان هزار و ۵۰۰ متخصص و فارغ التحصیل از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا به کشور بازگشتند.

مدیر رصد خانه مهاجرت ایرانیان با بیان اینکه سهم چرخش نخبگانی ما بهبود پیدا کرده، تصریح کرد: این افراد می توانند بعد از بازگشت در شرکت های دانش بنیان، استارت اپ ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و غیره فعالیت کنند.

صلواتی با اشاره به یک اشتباه دانشگاه استنفورد در خصوص مهاجرت، تأکید کرد: این دانشگاه چندی پیش آماری از مهاجرت اعلام کرد در صورتی که نرخ جابجایی را با مهاجرت اشتباه ذکر کرده بود و این یک فاجعه است.