سالنامه مهاجرتی ایران رونمایی شدسالنامه مهاجرتی ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز، نخستین سالنامه مهاجرتی ایران  با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران  رونمایی شد.

این سالنامه توسط پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف و رصدخانه مهاجرت ایران با حمایت معاونت علمی تهیه و تدوین شده است.

در  سالنامه مهاجرت ایران، آخرین آمار و اطلاعات موجود در حوزه های مهاجرتی، روند جابجایی بین المللی، جمعیت ایرانیان مقیم خارج و غیره ذکر شده است. به زودی نسخه انگلیسی این سالنامه تهیه می شود و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

 این سالنامه مهاجرتی که از منابع داخلی و خارجی تهیه شده به صورت آنلاین قابل مشاهده است.