اولین تصاویر رنگی از قطب شمال قمر مشتری منتشر شداولین تصاویر رنگی از قطب شمال قمر مشتری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، گانمید بزرگترین قمر موجود در منظومه شمسی است که هر هفت روز یک بار به دور مشتری می‌گردد و بر روی مدار دو قمر دیگری مشتری یعنی آیو و اروپا نیز تأثیر می‌گذارد.

این اولین بار است که ناسا توانسته تصاویری رنگی از قطب شمال قمر گانمید تهیه کند. تصاویر یادشده توسط فضاپیمای جونو در دسامبر سال ۲۰۱۹ تهیه شده‌اند، اما تا به امروز منتشر نشده بودند.

این قمر مشتری دارای میدان مغناطیسی قدرتمند اختصاصی است، اما فقدان اتمسفر در آن باعث بمباران قطب‌های گانمید توسط پلاسما می‌شود. نتیجه این امر تغییرات جدی در وضعیت یخ‌هایی است که در قطب این قمر مشتری قرار دارند.

برف‌های موجود در قطب شمال گانمید به علت برخورد مکرر پلاسمای ناشی از قدرت مغناطیسی سیاره مشتری کریستالی نیستند و ساختاری متفاوت دارند که امید می‌رود با استفاده از عکس‌های تهیه شده اطلاعات جالبی در مورد آنها به دست آید.

جونو بیش از ۳۰۰ عکس از قطب شمال قمر گانمید تهیه کرده است. این عکس‌ها از فاصله صدهزار کیلومتری قمر مذکور گرفته شده‌اند و دقت آنها ۲۲ کیلومتر به ازای هر پیکسل است.