جهاد دانشگاهی مفهوم‌سازی‌های علمی موردنیاز جامعه را به خوبی انجام دادجهاد دانشگاهی مفهوم‌سازی‌های علمی موردنیاز جامعه را به خوبی انجام داد

ایسنا/لرستان نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: جهاد دانشگاهی مفهوم‌سازی‌های علمی مورد نیاز برای جامعه را به خوبی انجام داد.

آیت‌الله احمدرضا مبلغی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جهاد دانشگاهی را باید از نهادهای بسیار پُراهمیت، پُرکارکِرد و برخوردار از یک نقش اساسی و رو به جلو، متکامل و رو به کمال به حساب آورد.

وی ادامه داد: حقیقتاً جهاد دانشگاهی در فضای پس‌از انقلاب خوب درخشیده و به صورت درست، خوب و تأثیرگذاری در کنار نهادهای دیگر توانسته پا به پای انقلاب خدمات بزرگی را به جامعه عرضه کند.

مبلغی با اشاره به این‌که جهاد دانشگاهی از مفهوم اسلامی جهاد علمی برخاسته است، عنوان کرد: یکی‌از شقوق و مصادیق جهاد دانشگاهی کوشش علمی و تلاش در جهت پیشرفت علمی جامعه بوده و این نیز یک نوع جهاد است.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این‌که جهاد دانشگاهی در ابتدا مفهوم‌سازی‌های علمی موردنیاز برای جامعه را به خوبی انجام داد، بیان کرد: در بخشی از کارنامه این نهاد تعریف مفاهیم و خواستگاه‌های یک حرکت جهادی علمی و تعیین جغرافیای علمی کشور انجام شده و جهاد دانشگاهی در رسانه‌های خود و در حرکت اساسی زیرساختی توانست موفقیت‌های خوبی را ارائه، تعریف یا بازتعریف کند.

وی با بیان این‌که جهاد دانشگاهی به سمت توسعه علوم موردنیاز و ورود در کار اساسی اندیشه‌ورزی، علم‌ورزی و توسعه دانش‌های جامعه آمد و حقیقتاً در این زمینه گوی سبقت را رُبود، افزود: این مرحله ورود در علم را پس‌از نگاه‌های تعریف‌ساز خوب انجام دادند به‌طوری‌که خیلی‌از افتخارات و ابداعات کشور یا مستقیم یا غیرمستقیم به جهاد دانشگاهی باز می‌گردد.

مبلغی تأکید کرد: درحال حاضر کشور ما دارای امتیازات بزرگ علمی است اما این نکته را باید در نظر داشت که جهاد دانشگاهی در این حرکت علمی نقش مادر را داشته است.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مرحله دیگری که جهاد دانشگاهی توانسته در آن نیز بدرخشد حوزه علوم انسانی بوده که حرکت ویژه، خوب و معناداری را از خود نشان داده است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در زمینه ارتباط مسائل اجتماعی با قرآن حرکت خوبی را انجام داده است، عنوان کرد: در کل کشور چند مرکز این امر را انجام می‌دهند که جهاد دانشگاهی یکی‌ از آن‌هاست و در بُعد رسانه‌ای و غیررسانه‌ای موفق عمل کرده است.

مبلغی با بیان این‌که منظم اندیشی در این حوزه باید گسترش پیدا کند، تأکید کرد: ارتباط مسائل اجتماعی با قرآن از جاهایی است که قابل توجه بوده و باید بسیار قدردان دست‌آوردهای این حوزه در جهاد دانشگاهی باشیم.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از جهاد دانشگاهی و اشاره به خاطره خوب از این نهاد برخواسته از انقلاب، عنوان کرد: این نهاد با خلوص جوانانی که حضور داشتند و نقش آفریدند و اکنون در حال نقش آفرینی هستند، سرمایه‌ای بزرگ برای انقلاب و کشور است که امیدوارم این حرکت را با نگاه مشورتی بیشتر با جایگاه‌ها و خاستگاه‌های مربوط به علوم اسلامی و تجربی با توسعه ارتباط با آن‌ها ادامه داده و نقش جهاد دانشگاهی به عنوان یک الگو هرچه بیشتر تداوم و گسترش پیدا کند.


تاریخ خبر : 1399/04/28 - 8:46
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved