× اخبار حاوی برچسب :

تعداد :1
پرتاب موفقیت آمیز نخستین راکت بخش خصوصی ژاپن به فضا

تهران- ایرنا- یک استارتاپ ژاپنی برای نخستین بار راکت کوچکی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved