طرف تقاضا درحمایتهای مالی اکوسیستم فناوری مغفول مانده استطرف تقاضا درحمایتهای مالی اکوسیستم فناوری مغفول مانده است

«محمد سپهر» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با بیان اینکه بخش عمده حمایتهای مالی که از اکوسیستم فناوری در کشور صورت می گیرد به طرف عرضه فناوری اختصاص دارد گفت: متاسفانه ما در این اکوسیستم، مرتب طرف عرضه را با ارائه انواع مشوق ها و تسهیلات خوب، تقویت می کنیم درصورتی که حمایت از طرف دوم که همان طرف تقاضاست به اندازه کافی برای این محصولات دانش بنیان وجود ندارد.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم بخشی از مشوق های مالی درنظر گرفته شده در اکوسیستم فناوری را برای متقاضیان و مشتریان شرکتهای دانش بنیان اختصاص دهیم شاهد رونق این اکوسیستم خواهیم شد.
وی ادامه داد: شاید 30 نوع مشوق و تسهیلات برای طرف عرضه محصولات دانش بنیان درنظر گرفته شده اما فقط دو مشوق اعم از تسهیلات لیزینگ و استثنا برای طرف تقاضا در اکوسیستم فناوری دیده شده است در صورتی که حمایتهای بیشتری از طرف تقاضا می توان انجام داد و آن را تقویت کرد.
سپهر خاطرنشان کرد: حمایت از طرف تقاضا شاید منجر به این شود که کل مشوق های طرف عرضه را حذف کنیم و آن را به متقاضیان محصولات دانش بنیان دهیم، در این اکوسیستم شرکت اگر مشتری داشته باشد خود به خود بزرگ می شود و توسعه پیدا می کند، به نظرم از مشتریان و طرف تقاضای اکوسیستم فناوری یک مقدارغافل شده ایم.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری یزد بیان کرد: تسهیلات لیزینگ جزء معدود تسهیلاتی است که برای متقاضیان محصولات دانش بنیان به آن توجه شده است.
وی درخصوص همکاری جدید صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یکی از 9 صندوقی است که در پایان سال 97 از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات ارزان قیمت و خط اعتباری برای حمایت از حوزه فناوری و نوآوری کشور دریافت کرده است.
سپهر افزود: در سال گذشته بر اساس قرارداد منعقد این دو صندوق، 27 میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارزان قیمت ارائه شده تا با توجه به شناختی که این صندوق از 260 شرکت دانش بنیان و فناور فعال در داخل پارک علم و فناوری و خارج از پارک دارد، این تسهیلات را در دوره چهارساله به اکوسیستم فناوری استان تزریق کند.
وی یادآور شد: حجم سرمایه های صندوق با این تسهیلات در سال جدید، تقریبا دو برابر یعنی 50 میلیارد تومان می شود.
وی گفت: در سال گذشته میزان تسهیلاتی که از سوی صندوق پژوهش و فناوری یزد ارائه شده 20 میلیارد تومان بوده که همان روال ادامه پیدا خواهد کرد و با تزریق این منابع جدید ارائه تسهیلات به 50 میلیارد تومان خواهد رسید.
سپهر یادآور شد: سال گذشته در این صندوق حدود پنج میلیارد تومان وی سی (تسهیلات سرمایه گذاریهای خطرپذیر)، هشت میلیارد تومان صدور ضمانت نامه و تضمین پذیرش ریسک فعالیت شرکتهای دانش بنیان انجام شده است.
علمی** 9340** 1055

تاریخ خبر : 1398/01/04 - 8:28
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved