پذیرش ۶ ایده فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانپذیرش ۶ ایده فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم داوری طرح های فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در قالب برنامه «رویش» برگزار شد که در آن ۹ دانشجو از طرح های خود دفاع کردند. 

بعد از بررسی داوران ۶طرح مورد پذیرش قرار گرفتند.

برنامه رویش با هدف کمک به دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده طراحی سایت شده است. در این برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اختصاص اعتبار لازم نسبت به اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز برای اثبات مفهومی ایده از سوی دیگر اقدام می کند.