تصمیم گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری کنکور برعهده ستاد ملی مقابله با کروناتصمیم گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری کنکور برعهده ستاد ملی مقابله با کرونا

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو گفت که هر گونه تصمیم گیری در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری کنکور به عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است.

علی کریمی فیروزجای در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تصمیم گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری کنکور برعهده ستاد ملی مقابله با کرونا است و مجلس ورودی به این موضوع برای تصمیم گیری ندارد. اگر ستاد ملی مقابله با کرونا تشخیص بدهد که امکان برگزاری کنکور با رعایت مقررات، حفظ فاصله اجتماعی و پروتکل‌ها امکان پذیر است کنکور برگزار خواهد شد و اگر تشخیص بدهد که کنکور سراسری نیز مثل کنکور ارشد و دکتری می‌تواند به تعویق بیفتد در آن صورت اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: البته مجلس و سازمان سنجش و وزارت علوم می ‌توانند در این زمینه نظر مشورتی بدهند اما در نهایت تصمیم گیری به عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است.


تاریخ خبر : 1399/05/04 - 17:23
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved