میزان مصرف شیر و دوغ در سال گذشتهمیزان مصرف شیر و دوغ در سال گذشته

بنا بر نظرسنجی‌های مرکز افکاسنجی دانشجویان ایران( ایسپا) ، ۳۱.۱ درصد مردم در یک سال گذشته هر روز شیر مصرف کرده‌اند و ۵۰.۳ درصد مردم هم در یک سال گذشته چند بار در هفته دوغ مصرف کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد، از شرکت‌کنندگان پرسیده شد: «در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه حد شیر مصرف شده است؟»

بنا بر نتایج این نظرسنجی، ۳۱.۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند هر روز شیر مصرف کرده‌اند. ۴۷.۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند چند روز در هفته شیر نوشیده‌اند، ۱۳.۸ درصد پاسخگویان چند روز در ماه، ۲.۶ درصد چند بار در سال شیر مصرف کرده‌اند و ۵.۲ درصد پاسخگویان هم گفته‌اند که در یک سال گذشته اصلاً شیر مصرف نکرده‌اند.

۰.۱ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به این سوال پاسخ ندادند.

بنا بر یکی دیگر از نظرسنجی‌های ایسپا که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یک خرداد به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شده، ۵۰.۳ درصد مردم در یک سال گذشته چند روز در هفته دوغ مصرف کرده‌اند.

۱۵.۷ درصد پاسخگویان هم گفته‌اند که در یک سال گذشته هر روز دوغ مصرف کرده‌اند. ۵.۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که چند بار در سال دوغ مصرف کرده‌اند و ۵.۵ درصد هم گفته‌اند که در یک سال گذشته اصلاً دوغ مصرف نکرده‌اند.

۰.۲ درصد شرکت‌کنندگان به این پرسش پاسخ نداده‌اند.


تاریخ خبر : 1398/03/08 - 11:9
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved