آلودگی شدید صدها رودخانه جهان به انواع آنتی بیوتیکآلودگی شدید صدها رودخانه جهان به انواع آنتی بیوتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تحقیق مذکور حاکیست میزان آلودگی این رودخانه‌ها به آنتی‌بیوتیک گاهی تا ۳۰۰ برابر بیشتر از حد مجاز است و این مساله می‌تواند باعث ایجاد مقاومت شدید در بسیاری از انواع ویروس‌ها و باکتری‌ها در برابر داروها شده و چالش‌های اساسی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کند.

در مجموع ۶۵ درصد از ۷۰۰ رودخانه‌ای که در این تحقیق از آنها نمونه گیری شده، حاوی برخی انواع آنتی‌بیوتیک بوده اند. در جریان این پژوهش برای اولین بار از ۷۱۱ رودخانه در ۷۲ کشور جهان نمونه برداری شده تا وجود یا عدم وجود ۱۴ نوع آنتی‌بیوتیک در آنها مشخص شود. تحقیق یادشده بزرگترین پژوهش با موضوع آنتی‌بیوتیک ها در جهان قلمداد می‌شود که تنها آمریکا و اروپا را در بر نمی‌گیرد.

بیشترین میزان آلودگی شدید به انواع آنتی‌بیوتیک ها مربوط به کشورهایی در قاره‌های آفریقا و آسیا بوده است. اما هشت درصد از رودخانه‌های اروپا و ۱۵ درصد از رودخانه‌های آمریکای شمالی نیز دارای آلودگی بیشتر از حد مجاز بوده اند. در رودخانه تایمز لندن نیز ۵ نوع آنتی‌بیوتیک مختلف شناسایی شده و رودخانه دانوب نیز آلوده‌ترین رود در اروپا قلمداد شده است.

بیشترین میزان فراوانی در مورد یک آنتی بیوتیک مربوط به trimethoprim بوده است. این آنتی‌بیوتیک که برای درمان عفونت‌های ادراری استفاده می‌شود در نزدیک به نیمی از رودخانه‌های نمونه برداری شده موجود بوده است.

آلوده‌ترین رودخانه‌های نمونه برداری شده نیز در کشور بنگلادش واقع هستند که در مواردی میزان آنتی‌بیوتیک موجود در آنها تا ۳۰۰ برابر حد مجاز بوده است.