استفاده از لیزر و ربات در درمان دهان و دندان ضرورت استاستفاده از لیزر و ربات در درمان دهان و دندان ضرورت است

به گزارش روز چهارشنبه علمی ایرنا، دکتر باقر شهنی زاده در نشست خبری دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکی عمومی ایران گفت: علم دندانپزشکی هر روز در حال تحول است و امروزه در حوزه تصویربرداری، عصب کشی و جراحی ریشه ها تغییرات عظیمی داشته ایم، به طوری که درمان های سنتی در حال فراموشی است و در همین راستا شعار این کنگره علمی هزاره سوم و هزاره دندانپزشکی دیجیتالی نام گذاری شده است.
وی با اشاره به پیشرفت علم تصریح کرد: ربات ها و لیزر تحول بزرگی ایجاد کرده است؛ و امروزه در کشورهای پیشرفته درمان و جراحی بدون خونریزی انجام می شود و هدف ما در این کنگره آشنایی با علوم جدید است.
وی افزود: برای بهداشت دهان و دندان به یک عزم ملی نیاز داریم و باید پیشگیری و آموزش را در اولویت قرار دهیم، هر چند سیاست های وزارت بهداشت و درمان روی درمان تدوین شده است.
دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در روزهای 19 تا 22 دی ماه با محوریت اندیشه های راهبردی راهی برای درمان موفق در مرکز همایش های برج میلاد برگزار خواهد شد.
ادامه دارد...
علمی 9031
خبرنگار:عادل پازیار* انتشار: محتشمی پور

تاریخ خبر : 1396/10/06 - 4:37
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved