× اخبار حاوی برچسب :

مجلات نامعتبر

تعداد :1
از بروز رسانی فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تا رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی

فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر در ششمین جلسه اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به‌روزرسانی شد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved