× اخبار حاوی برچسب :

زنجان

تعداد :3
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: باید از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در باشگاه علمی‌فرهنگی دانشگاه علوم‌پزشکی استفاده کنیم.

جهاددانشگاهی؛ حلقه اتصال صنعت و دانشگاه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: جهاددانشگاهی باید متصل‌کننده صنعت و دانشگاه باشد.

افزایش بودجه از نیازهای اساسی پارک فناوری زنجان/تخصیص زمین به پارک هنوز محقق نشده است

​رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان بر ضرورت افزایش بودجه پارک علم و فناوری استان تاکید کرد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved